79a Circular Informativa

Benvolguts consocis,

Ens plau informar-vos que des del passat dijous 28 de setembre, data en que es va reunir per última vegada la Junta, es va incorporar un nou membre a la Junta de la Cambra. Es tracta d’en Rafael Capdevila Becerra, arquitecte tècnic i soci de la Cambra des de gener de 2014. Amb aquesta nova incorporació i la col·laboració de la resta d’associats, es pretén iniciar aquest nou curs, donant un impuls a la Cambra per aconseguir que sigui la plataforma pluridisciplinar, amb oportunitats de feina i amb prou influència com per defensar els interessos de tots plegats, tal i com s’espera d’ella. Us encoratgem, per tant, a opinar sobre tot allò que considereu oportú respecte la Cambra, enviant un correu a cambra@cambraprofessional.org i ho compartirem amb la resta de socis.

ACTES EXTERNS

Habitatge. Eficiència energètica i noves tecnologies

L’Associació de Consultors d’Instal·lacions, organitza la 41a Jornada Tècnica sobre “Habitatge. Eficiència Energètica i Noves Tecnologies”, que tindrà lloc al matí del dia 10 d’octubre de 2017 a la Sala Polivalent del Campus Ciutadella, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. L'Habitatge requereix per part de les Consultories un esforç important pel que fa a estar al dia de les noves tecnologies i innovacions en el camp de l'Eficiència Energètica. Posem en marxa aquesta Jornada amb l’objectiu d'oferir diverses solucions i models que permetin millorar el rendiment energètic dels edificis que projectem. Amb la mateixa voluntat de sempre de sentir totes les veus implicades en el procés d'Edificació, comptarem amb representants dels diferents agents que hi intervenen. Us podeu descarregar el programa d’aquesta jornada al següent enllaç https://gallery.mailchimp.com/4236ccac63f8c4f4c67a59d84/files/7ba24d35-6e63-4cae-b423-5a68bc4cecd6/171010_41JTEC_HABITATGE_Flyer_v1.pdf

Font: Associació de Consultors d’Istal·lacions (ACI)

ACTUALITAT

Els nous ajuts que contempla el Pla Estatal 2018-2021

Amb la seva darrera presentació al Congrés dels Diputats, el Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021 ja està a punt per aplicar-se el pròxim any, amb un paquet de mesures que prometen incentivar el mercat immobiliari i constructor. Si tot segueix segons el previst, el pla entrarà en vigència a partir de l’1 de gener de 2018, amb ajudes centrades especialment en joves menors de 35 anys i en persones majors de 65 anys o en risc. Vegem, doncs, alguns dels aspectes més interessants d’aquest document: Com comentàvem al començament de la peça, incentivar el lloguer i la compravenda d’habitatges, per a permetre l’emancipació dels joves de fins a 35 anys, constitueix l’eix central de l’esborrany del proper pla quadriennal d’habitatge que el Ministre de Foment va presentar recentment a la cambra baixa de l’Estat espanyol. El pla abastarà el període 2018- 2021, i per fer possible l’accés a l’habitatge dels joves, dissenya uns ajuts potents al lloguer mensual o bé dóna un ajut per a cobrir part del preu de la compra si aquesta és la modalitat per la que s’opta. Una qüestió transcendent si comparem l’esborrany del pla amb l’actualment vigent, és el reconeixement implícit de que s’han de construir nous habitatges per a incrementar l’oferta, que haurà d’atendre una demanda difícil de quantificar, però que es presumeix important, degut al llarg període de quasi 11 anys de crisi, en el qual un segment important de la població, bàsicament el joves, no ha format cap tipus de llar, i que en algun moment dels propers mesos i anys hauran d’optar per fer-ho en lloguer o compra. El pla dedica un capítol al disseny d’un programa molt potent per a la construcció d’habitatges de lloguer, amb la idea de posar al mercat el més aviat possible un conjunt de nous edificis pensats expressament per al lloguer. Bàsicament el programa permet l’accés a aquesta línia a promotors públics o privats, que hauran de mantenir el règim de lloguer durant 25 anys, i uns lloguers màxims que van de 7 a 5,5 euros el metre quadrat útil, i restringint l’accés a joves de fins a 35 anys, amb uns ingressos màxims de la unitat de convivència entre 4,5 i 3 vegades l’IPREM. Els incentius a la promoció aniran entre 300 i 350 euros el metre quadrat útil. En quant als ajuts directes als llogaters o adquirents, es concreten, en: els ajuts als joves menors de 35 anys i per als majors de 65 anys.

Font: Associació de Promotors de Catalunya (APCE)

ASPECTES LEGALS

Aprovada la llei catalana del canvi climàtic

En el DOGC del passat 3 d’agost es va publicar la Llei 16/2017 de l’1 d’agost sobre el canvi climàtic. Aquesta és una normativa mare que també té relació amb el sector de la construcció sostenible i eficient, i en certa manera amb les línies mestres de les polítiques de rehabilitació. La Llei, doncs, persegueix cinc finalitats: aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte hivernacle com afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni; reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s’han elaborat durant els darrers anys en aquest àmbit; promoure i garantir la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics; esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies, i reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs; fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic. A més, la mencionada llei inclou, en la Disposició Transitòria tercera, que especifica que les sol·licituds de llicència d’edificis nous i d’edificis existents sotmesos a una gran rehabilitació han d’incloure un disseny que compleixi els requisits corresponents a un edifici de consum d’energia gairebé nul a partir de l’1 de gener de 2018 si són de titularitat pública. Podeu trobar aquesta llei al següent enllaç al DOGC

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=794493&language=ca_ES&newLang=ca_ES

Font:: OBRA Newsletter setembre 2017

CONCURSOS

L’Ajuntament de Barcelona convoca el Concurs de Cobertes Verdes

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa el Concurs de cobertes verdes, una iniciativa per promoure la creació de nous terrats verds i difondre'n els seus beneficis. Les cobertes verdes són uns dels elements clau per aconseguir una ciutat més verda i sostenible, tal i com s’estableix al Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020 i el Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana. Amb aquest concurs, s’atorgaran subvencions per a l’execució de 10 cobertes verdes a la ciutat, prioritàriament en edificis d’habitatge, però també altres edificis amb un fort impacte paisatgístic o que puguin generar una millora de caràcter col·lectiu i social. Es farà una primera selecció de 50 propostes, que comptaran amb una primera ajuda de 1.500€ per a l’elaboració dels treballs tècnics previs. D’aquests 50 projectes, s’escolliran 10 propostes finalistes, que rebran una subvenció de fins al 75% del cost que puguin tenir totes les actuacions i estudis tècnics necessaris.
La data límit per a la presentació de propostes és el dia 13 de novembre de 2017. Descarregar les bases de la convocatòria a https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&07/022017013633.pdf&1

Rebeu una cordial salutació,

La Junta


Documents relacionats:

Veure Circular16.06.2020
SITUACIÓ POST COVID-19

TERTÚLIA EN LÍNIA

+ Més informació

15.04.2020
TERTÚLIA CORONAVIRUS

TERTÚLIA EN LÍNIA

+ Més informació

23.01.2020
GESTIÓ D'EQUIPS MULTIGENERACIONALS

SESSIÓ DIVULGATIVA


+ Més informació

17.01.2020
148a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

   
C/ Àvila, 138 4t 1a 08018 Barcelona / T (34) 639 386 085 / legal / /