2a. carta-circular

Benvolguts companys,

Tal com ja vàrem fer el 26 d’agost passat, us trametem una nova carta-circular, la segona, per tal de mantenir un mínim d’informació sobre les actuacions de la junta directiva, que s’ha reunit periòdicament tan com preveuen els estatuts i ha deliberat entre d’altres temes sobre els de la responsabilitat, les assegurances, sobre les relacions amb els col•legis i, molt especialment, sobre com treure partit d’haver-nos constituït en societats professionals. No som encara al final d’aquestes deliberacions i us convidem a que, a través del correu electrònic, ens feu arribar el vostre parer.

Visita al President de GISA. Senyor Xavier Casas
D’altra banda, pel que fa a les visites, després d’entrevistar-nos amb el Conseller de P.T. i O.P., que ressenyarem a l’anterior carta circular, posteriorment ens entrevistàrem també amb el President de GISA, el senyor Xavier Casas. La visita fou cordial i el President restà molt interessat en els objectius de la Cambra.

Etapa post-eleccions al Parlament
Després de les eleccions al Parlament de Catalunya, i amb independència de l’opció que, personalment, haguem votat cadascú de nosaltres, el cert és que comença una nova etapa i que el nou govern tindrà el repte de conduir el país per un període de quatre anys en uns moments francament difícils. Però, en tot cas, és obvi que per a la Cambra de Serveis Professionals han de ser uns anys decisius.

•  Decisius perquè hem d’aconseguir de consolidar-nos en el sector i intentar d’aplegar com a socis un gran nombre de despatxos professionals que estiguin disposats a adherir-se a la nostra carta fundacional.

•  Decisius perquè hem d’aconseguir que els nostres col•legis entenguin, d’una manera clara, allò que diu la Llei de Societats Professionals. És a dir, que les societats són una nova classe de professional col•legiat; i, per tant, hem d’aconseguir que actuïn en conseqüència.

•  Decisius perquè a Catalunya el nou govern haurà d’orientar i impulsar totes les polítiques que tenen incidència en el sector i, en particular, en la dels camps de l’edificació, l’urbanisme i les infraestructures urbanes.

•  Decisius perquè hem d’aconseguir que la Cambra faci sentir la seva veu i que la nova Administració compti amb nosaltres.

És per aquest motiu que, avui mateix, el president, en nom de la junta directiva ha tramès una carta de felicitació al candidat guanyador de les eleccions amb l’oferiment de comptar amb la nostra col•laboració per tot allò que pugui contribuir a la remuntada del sector, la seva ordenació i la seva millora, convençuts que al capdavall tot plegat s’haurà de traduir en un benefici per a la societat.

Tramesa de documentació
Us adjuntem, en arxiu PDF i en correu apart, el text “intel•ligent” del text refós de la Llei de Societats Professionals vigent actualment, és a dir, amb els canvis introduïts per a adaptar-se a la directiva europea i amb comentaris i referències a d’altres lleis i decrets que tenen relació amb la Llei de Societats Professionals. També el podeu consultar a l'apartat Documents de la pàgina web.

La junta


Documents relacionats:

Llei 2.2007 Llei de Societats Professionals (Text refòs en referència a d'altra legislació)16.06.2020
SITUACIÓ POST COVID-19

TERTÚLIA EN LÍNIA

+ Més informació

15.04.2020
TERTÚLIA CORONAVIRUS

TERTÚLIA EN LÍNIA

+ Més informació

23.01.2020
GESTIÓ D'EQUIPS MULTIGENERACIONALS

SESSIÓ DIVULGATIVA


+ Més informació

17.01.2020
148a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

   
C/ Àvila, 138 4t 1a 08018 Barcelona / T (34) 639 386 085 / legal / /