El Govern aprova el Projecte Llei d'Arquitectura

EL GOVERN APROVA EL PROJECTE DE LLEI D’ARQUITECTURA DE CATALUNYA

 El 4 d’agost el Consell Executiu del Govern de la Generalitat va aprovar el Projecte de Llei d’Arquitectura el qual la Cambra Professional hi va presentar al·legacions que el text no recull. Ateses les dates d’aquest projecte, no iniciarà el seu tràmit d’aprovació parlamentària per finalització de legislatura. Estarem pendent de quin serà l’interès del nou govern al respecte i us en mantindrem informats.

 -          Nota de premsa

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/287148/ca/govern-aprova-projecte-llei-larquitectura-per-garantir-millora-lhabitat-urba-i-cohesio-social-territorial.do

 

  REGLAMENT DE LA LLEI DE CONTRACTES

 El dissabte 5 de setembre el Consell de Ministres va publicar el BOE el Reial Decret pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Aquestes modificacions seran vigents a partir del proper 5 de novembre de 2015. No es tracta de l’aprovació de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, que segueix pendent, sinó d’una modificació puntual del Reglament General. De la lectura del text ara publicat, la norma incideix en tres àmbits: eliminació de l’obligatorietat de classificació dels contractes de serveis, que ja no era obligatori pels nostres serveis professionals; eliminació de l’acreditació de la solvència econòmica i financera en contractes amb valor estimat inferior als 35.000 euros, exceptuant aquells casos en què el plec sí que ho exigeixi i l’ampliació de 3 a 5 anys del període per acreditar experiència, que tenint en compte els anys de poca activitat que acumulem, aquesta ampliació resulta clarament insuficient.replika órák boltja

 -          BOE del 5 de setembre de 2015

http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9607.pdf

 -          28 d’agost

https://www.arquitectes.cat/sites/default/files/users/127/NdP_Modificacio_Reglament_Contractes.pdf

 Esperem que ambdues notificacions siguin del vostre interès.

Rebeu una cordial salutació,

  La Junta


Documents relacionats:

Llegir Avanç Informatiu15.04.2020
TERTÚLIA CORONAVIRUS

TERTÚLIA EN LÍNIA

+ Més informació

23.01.2020
GESTIÓ D'EQUIPS MULTIGENERACIONALS

SESSIÓ DIVULGATIVA


+ Més informació

17.01.2020
148a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

10.01.2020
147a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

   
C/ Àvila, 138 4t 1a 08018 Barcelona / T (34) 639 386 085 / legal / /