25a. carta circular

Benvolguts consocis,

 

NOVETAT LEGISLATIVA RELACIÓ DELS SOCIS PROFESSIONALS AMB LA SEVA EMPRESA

Hi ha noves disposicions que defineixen clar que un soci professional d’una de les nostres empreses ha de tenir amb la resta de socis que formen la societat, un contracte social i no un contracte laboral, com alguns gestors i assessors recomanaven.

El cas és que d’ençà de la promulgació de dues lleis:

La primera és la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la modificació de la llei de IRPF apareix un reconeixement explícit que la nostra feina no pot ser tractada com un “rendiment del treball personal” derivat d’una relació laboral, sinó com un “rendiment de l’activitat econòmica” derivat de la nostra participació a l’empresa. L’article específic és “Artículo 27. Rendimientos íntegros de actividades económicas”.

 

La segona és la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, aquesta posa uns condicionants que se suposa que son per tal d’evitar el frau, en allò que es coneix com a “fals autònom”, així estableix que per tenir aquella consideració i per garantir que les retribucions s’ajusten a preu de mercat, la societat professional ha d’obtenir com a mínim el 75% dels ingressos com a fruit de la seva activitat professional, satisfer que com a mínim la suma de totes les retribucions dels socis professionals representin més del 75% dels resultats positius del compte d’explotació anual, tenir per escrit en el contracte social els barems de retribució dels socis amb criteris qualitatius i quantitatius funció de la seva contribució en la marxa de la societat, retribuir els socis professionals amb un import mínim d’1,5 vegades el sou dels professionals (no socis) treballadors de la societat i de categoria anàloga, i si no n’hi ha a 5 vegades el valor del “IPREM”.

 

Trobareu ambdues lleis a http://cambraprofessional.org/documents_publics.php i els respectius comentaris,replika órák on hi podeu afegir els vostres, al fòrum http://cambraprofessional.foroactivo.com/t83-contracte-entre-el-soci-professional-i-la-seva-societat-autonom-laboral

 

COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS CANALS I PORTS

Aquest mes de febrer la Cambra ha endegat relació amb el Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona per crear noves sinergies d’interès mutu dins el col·lectiu de professionals que formen part tan del CECCP com de la Cambra Professional. Us mantindrem informats a través de la web dels avenços i jornades que s’organitzin.

 

ALTES I BAIXES

Durant aquest inici d’any 2015 hi ha hagut una nova alta a la Cambra corresponent a l’empresa Arquitectura e Ingeniería de la Madera ARQUIMA. Sigueu benvinguts a la Cambra Professional.

 

Rebeu una cordial salutació,

La Junta


Documents relacionats:

Veure Circular15.04.2020
TERTÚLIA CORONAVIRUS

TERTÚLIA EN LÍNIA

+ Més informació

23.01.2020
GESTIÓ D'EQUIPS MULTIGENERACIONALS

SESSIÓ DIVULGATIVA


+ Més informació

17.01.2020
148a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

10.01.2020
147a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

   
C/ Àvila, 138 4t 1a 08018 Barcelona / T (34) 639 386 085 / legal / /