Modificacions Legals

LA NOVA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL

Totes les societats professionals constituïdes com a limitades o anònimes estan afectades per la nova Llei 31/2014 de 3 de desembre de societats de capital per a la millora del govern corporatiu, en vigor des del dia 24 de desembre. Aquesta nova llei pretén reforçar la confiança dels inversos i genera valor en la pròpia empresa a través del bon govern. Alguns canvis destacats en la seva regulació tenen a veure amb les competències de la junta general, l’adopció d’acords, la impugnació d’acords, el deure de diligència dels administradors, sobre el consell d’administració, la remuneració als administradors, la responsabilitat dels administradors, els conflictes d’interessos, el dret d’informació dels accionistes i el deure d’informació de la societat.

Per tal de poder conèixer amb més detall l’articulat d’aquest nou text legal, adjunt s’acompanya com a Documents relacionats, la Llei 31/2014 de 3 de desembre de societats de capital per a la millora del govern corporatiu.

 

MODIFICACIÓ DEL MODEL DE CÈDULA D’HABITABILITAT

Per al vostre coneixement, adjunt trametem el nou model de cèdula d’habitabilitat introduït per la Resolució TES/2669/2014, de 20 de novembre, per la qual es modifica el model de la cèdula d’habitabilitat, aprovat per la Resolució TES/741/2013, de 3 d’abril, de conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d’octubre.

 

El motiu fonamental d’aquest canvi és el d’informar i protegir als nous adquirents del fet que l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat implica exclusivament que l’habitatge compleixi amb els requisits d’habitabilitat de conformitat amb la normativa vigent. La no adequació als requeriments urbanístics no és doncs, motiu per a la denegació d’una cèdula. En el mateix document de la cèdula es fa constar de manera expressa aquesta circumstància, alhora que s’adverteix del fet que l’habitatge pot no adequar-se a la legalitat urbanística i que l’atorgament de la cèdula no garanteix el compliment d’aquesta legalitat.

 

Esperem que ambdues notificacions siguin del vostre interès.

Rebeu una cordial salutació,

La Junta


Documents relacionats:

Llegir Avanç Informatiu15.04.2020
TERTÚLIA CORONAVIRUS

TERTÚLIA EN LÍNIA

+ Més informació

23.01.2020
GESTIÓ D'EQUIPS MULTIGENERACIONALS

SESSIÓ DIVULGATIVA


+ Més informació

17.01.2020
148a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

10.01.2020
147a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

   
C/ Àvila, 138 4t 1a 08018 Barcelona / T (34) 639 386 085 / legal / /