Documents públics

Fer-se soci de la Cambra

Normes de règim intern
Pujat per: Administració Cambra

La Cambra i els objectius
Pujat per: Administració Cambra

Extracte normatiu i estatutari
Pujat per: Administració Cambra

Documents d'alta a la Cambra
Pujat per: Administració Cambra

Adhesió carta fundacional
Pujat per: Administració Cambra


Legilsació i normativa

Llei 2/2007. Llei de Societats Professionals
Pujat per: Administració Cambra

Llei 38/1999, de 5 de novembre. Ordenació de l'Edificació
Pujat per: Administració Cambra

Ley Contratos Sector Público
Pujat per: Administració Cambra

Llei 13/2014 de 30 d'octubre d'Accessibilitat
Pujat per: Administració Cambra

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
Pujat per: Administració Cambra

Articulat Avantprojecte Llei de l'Arquitectura
Pujat per: Administració Cambra

RDL 2/2008, de 20 de novembre, texto refundido de la Ley del suelo
Pujat per: Administració Cambra

Llei 17/2009 sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici
Pujat per: Administració Cambra

Real Decret 1000/2010 sobre visat col·legial obligatori
Pujat per: Administració Cambra

Llei 2/2012 Text refòs de la Llei d'Urbanisme
Pujat per: Administració Cambra

Ley 26/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Pujat per: Administració Cambra


Documents diversos

Estatuts
Pujat per: Administració Cambra

Manifest col.lectiu serveis professionals
Pujat per: Administració Cambra

Resum consideracions del debat sobre sistemes contractació i criteris adjudicació
Pujat per: Administració Cambra

Cap a un banc de projectes
Pujat per: Administració Cambra

Resum de les consideracions del debat sobre la Internacionalització dels despatxos professionals
Pujat per: Administració Cambra

Manifest Sortir de la Crisi amb la Construcció
Pujat per: Administració Cambra

Convocatòria subvencions juliol 2014 - BOPB
Pujat per: Administració Cambra

Informe Rehabilitació
Pujat per: Administració Cambra

Informe Implantació de la metodologia BIM
Pujat per: Administració Cambra

Associacions Professionals adherides al Referèndum
Pujat per: Administració Cambra

Avantatges PIMEC per a socis de la Cambra Professional
Pujat per: Administració Cambra

   
C/ Àvila, 138 4t 1a 08018 Barcelona / T (34) 639 386 085 / legal / /